නිෂ්පාදන සොයන්න

මිරම් එස්ට් නොරේ ක්වාම් ලිටෙරා ජී පිටුවක පිරිසැලසුම දෙස බලන විට එහි කියවිය හැකි අන්තර්ගතය පාඨකයෙකුගේ අවධානය වෙනතකට යොමු කරන බව බොහෝ කලක සිට තහවුරු වී ඇති කරුණකි.

අපේ සේවා

නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය ස්ථාවර වන අතර කාර්ය සාධනය විශ්වාසදායකය

හොඳම අලෙවිකරුවන්

නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය ස්ථාවර වන අතර කාර්ය සාධනය විශ්වාසදායකය

වැඩිපුර බලන්න

අපි ගැන

නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය ස්ථාවර වන අතර කාර්ය සාධනය විශ්වාසදායකය

  • About Us

චැං ලෑන් ගාංචු නිෂ්පාදන සමාගම, එල්ටීඩීඩී (මෙතැන් සිට චැං ලෑන් ලෙස හැඳින්වේ), වසර ගණනාවක සංවර්‍ධනයෙන් පසුව, සමාගම 2011 දී ආරම්භ කරන ලදී, කලින් චැං හී ගාංචු කර්මාන්ත ශාලාව ලෙස හැඳින්වුනේ, විශාල යොන්ගියානු සම්මත ගාංචු නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයකි, සමාගම පිහිටා ඇත සම්මත කොටස් සඳහා විශාලතම බෙදා හැරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ-හෙබෙයි පළාතේ යොංනියන්, වර්ග මීටර 6000 කට වඩා වැඩි භූමි ප්‍රමාණයකින්, ජාතික මහා මාර්ග 107 කට ආසන්නව සහ බීජිං-ගුවාංෂෝ දුම්රිය මාර්ගයට ප්‍රවාහනය පහසුයි, විශිෂ්ට පිහිටීම. 

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න