අපව අමතන්න

හන්දාන් චැංලන් ෆාස්නර් නිෂ්පාදන සමාගම, සමාගම.

අප අමතන්න

phone

ලිපිනය

අංක 39-40, ගොඩනැගිල්ල 8, සම්මත කොටස් කර්‍මාන්ත මධ්‍යස්ථානයේ බටහිර දිස්ත්‍රික්කය, යොංනියන් දිස්ත්‍රික්කය, හන්දාන් නගරය

දුරකථන

+86 15933306969

+86 0310-6738666

විද්යුත් තැපෑල

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න